Elektrostymulacja

Czym jest Osteopatia?

Osteopatia jest systemem terapeutycznym, holistycznym z kompleksowym podejściem do diagnozowania i leczenia dolegliwości pacjenta.

Kiedy miała swój początek?

W 1874 roku za sprawą amerykańskiego lekarza Andrew Still’a, który dostrzegł ówczesną bezsilność medycyny akademickiej wobec niektórych przypadków pacjentów i zaczął poszukiwać idealnego jej uzupełnienia.

Co było podstawą stworzonego systemu?

Podstawą stworzonego przez niego systemu było traktowanie organizmu ludzkiego jako integralnej, nierozłącznej całości. Według filozofii osteopatii niedopuszczalne jest zatem ograniczenie swojego pola badania i leczenia tylko i wyłącznie do okolicy bolesnej u pacjenta. Poprzez strukturalne i funkcjonalne połączenia w naszym ciele bardzo często zdarza się, że miejsce bólu nie jest miejscem pierwotnego problemu – a ograniczanie się tylko do pracy w tej lokalizacji może utrudnić lub uniemożliwić pełne wyzdrowienie pacjenta.

Czym zajmuje się Osteopata?

Jeśli podzielimy kondycję naszego organizmu na trzy stany: dobre zdrowie, dysfunkcja, patologia, to polem działania Osteopaty będą przede wszystkim pierwsze dwa. Dlatego też kluczowym elementem wiedzy osteopatycznej jest umiejętność wykrycia patologii (m.in. nowotwory i inne ciężkie schorzenia), którą powinien zająć się lekarz.

Osteopatia oczywiście nie wyklucza pracy również z takimi pacjentami, ponieważ w procesie powrotu do zdrowia ważne jest zapewnienie optymalnych warunków funkcjonowania organizmu – co terapia osteopatyczna może wspomóc. Ważna jest również praca z bliznami pooperacyjnymi czy obrzękiem.

Na studiach fizjoterapeuci uczą się pracy głównie z układem ruchu. Osteopaci (wbrew mylącej nazwie kojarzonej z pracą na układzie kostnym) oprócz dokładnej znajomości układu mięśniowo-szkieletowego, praktykują techniki dotyczące dysfunkcji innych układów naszego organizmu. Dlatego też oprócz standardowej pracy z bólami kręgosłupa czy kończyn do Osteopaty można również zgłosić się z takimi problemami jak: migreny, bóle menstruacyjne, nietrzymanie moczu czy problemy trawienne (a także wiele innych).

Do kogo możesz umówić się na wizytę?