Elektrostymulacja

Komputerowe badanie chodu z oceną posturalną

Badanie przeprowadzone za pomocą nowoczesnego do obuwniczego systemu pomiarowego, który rejestruje nie tylko fazę podporu stopy jak w tradycyjnych platformach pomiarowych, ale również fazę wymachu. Dzięki takiemu rozwiązaniu otrzymujemy podczas badania więcej danych, które później można weryfikować w trakcie terapii i po jej zakończeniu. Pacjent podczas badania może się poruszać swobodnie, zmieniać kierunek chodu czy tempo marszu. Wkładki pomiarowe również pozwalają na rejestrację biegu czy skoku.

Badanie zostaje uzupełnione o wnikliwą analizę posturalną pacjenta, testy diagnostyczne, mięśniowe oraz badanie zakresów ruchu. Całość zakończona jest omówieniem wszystkich danych zebranych podczas terapii oraz przedstawieniem planu terapii.

Czy na badanie można zapisać dziecko?

Badanie komputerowe wykonujemy również u dzieci od rozmiaru buta 30.

Do kogo możesz umówić się na wizytę?